Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 435/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych

I OZ 688/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w Gryfinie na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr [...] w przedmiocie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II OSK 2675/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-22

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego