Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1271/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 1100/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek M. C. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. D. i M. C. zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Po 993/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. Nr ... w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II SA/Ke 1101/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-10

Skarga Z.D. i M.C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

I OSK 212/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie uregulowania tytułu prawnego do lokalu

II SA/Ke 1103/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-06

Sprawa ze skargi M. C. i Z. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

II SA/Po 993/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 1103/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek Z. D. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. D. i M. C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1103/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-10

Skarga Z.D. i M.C. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiśniowej

II SA/Ke 1102/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola
1   Następne >   +2   5