Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Po 163/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-05

skarg M. G., R. D., S. G., S. T., F. K. na uchwałę Rady Miasta i Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 473/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

skarg R. C., G. K., N. Z., M. L., S. B., N. S., M. M., M. D., G. M., A. G., G. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

skarg R. C., G. K., N. Z., M. L., S. B., N. S., M. M., M. D., G. M., A. G., G. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

III OZ 791/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu

II SA/Ol 991/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kalinowo w przedmiocie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kalinowo w roku 2021 stwierdza nieważność § 5 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Sz 1096/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi I. S. na zarządzenie Burmistrza D. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. Komisji Edukacji Narodowej w D.