Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 473/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

skarg R. C., G. K., N. Z., M. L., S. B., N. S., M. M., M. D., G. M., A. G., G. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 474/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-01-10

skarg R. C., G. K., N. Z., M. L., S. B., N. S., M. M., M. D., G. M., A. G., G. B. na zarządzenie Burmistrza G. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 178/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-22

Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora centrum kultury

I SA/Op 295/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.