Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 612/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi M. S. na zarządzenie Burmistrza w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

II SA/Kr 1615/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy - Zdroju nr XXXII. 191.2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica

IV SA/Gl 944/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi B.Ł. na Zarządzenie Burmistrza Miasta R. w przedmiocie spraw dyrektorów szkół

II SA/Wa 1937/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi B. W. na zarządzenie Burmistrz Gminy B. w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SO/Bk 2/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 1937/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-28

Wniosek w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Ke 664/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 822/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-30

Wniosek w przedmiocie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

II SA/Kr 1033/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Trzebinia w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną

II SA/Po 589/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;