Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 261/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 20/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-23

Sprawa ze skargi Z. K. na Gminę Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 575/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Skarga I. L. i J. L. na uchwałę Gminy [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych