Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 537/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli

I SA/Op 428/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Nysa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty skarbowej

I SA/Op 671/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Niemodlin w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego