Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 919/08 - Wyrok NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste