Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Kr 917/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w K. pryz ul. [...] zabudowanej zabytkową i nową oficyną zespołu pałacowego W.

II OSK 85/08 - Wyrok NSA z 2008-04-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego