Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 168/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie odpadów

II SA/Op 249/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ

II SA/Op 249/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-07

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 294/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Op 428/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie braku zgody na udostępnianie mienia gminnego dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt

II SA/Op 429/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-07

Sprawa ze skargi S. Z. na apel Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie nieudostępniania nieruchomości dla potrzeb organizacji widowisk obejmujących tresurę dzikich zwierząt

II SA/Op 222/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta [...] w przedmiocie czynszu najmu za lokale użytkowe

II SO/Op 6/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-15

Wniosek w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

II SA/Op 231/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-10-24

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe

II SA/Op 233/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-10-10

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe
1   Następne >   2