Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 108/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie połączenia szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego

II SA/Sz 523/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-25

Skarga E. P. i E. P. na uchwałę Rady Gminy Rewal w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 441/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

II SA/Sz 510/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty

II SA/Wr 585/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Warta B. w przedmiocie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W.B. w obrębach: T.B, S. i W.L.

VIII SA/Wa 1076/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J. w sprawie realizacji inwestycji gminnych

IV SA/Wa 926/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie rozpoznania zażalenia na działalność Rady Gminy

II SA/Kr 1386/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta N. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Po 492/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chocz nr X/61/2007 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   30