Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 600/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 388/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie , nr [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowa...

II OSK 1351/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odpadów

II OZ 585/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Miasta w ...

II OZ 389/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie , nr [...] w przedmiocie o...

II OZ 387/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania , nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego