Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Po 248/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

VI SA/Wa 473/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] W. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze [...] W. z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

II SA/Rz 1044/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bk 100/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-17

Sprawa ze skargi J. B. na uchwalę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S. w granicach administracyjnych i części obszaru Gminy S.

IV SA/Gl 132/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. Ś. nr [...] w przedmiocie radnego

III SA/Kr 419/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia wezwania o usunięcie naruszenia interesu prawnego

VIII SA/Wa 70/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Bd 274/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Gminy i Miasta [...]

II SA/Go 828/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...], obejmującego teren przyległy do ul. [...]

II OSK 198/08 - Wyrok NSA z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
1   Następne >   +2   +5   7