Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 269/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi H. K. na działalność Burmistrza [...]

II SA/Bd 1069/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o prace z radnym

II OSK 2265/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie utworzenia i nadania statutu Muzeum T.

II OSK 2120/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nadania Statutu Teatrowi L. 'P.' w S.

II OSK 2121/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nadania Statutu Teatrowi W. w S.

II OSK 1699/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku

II SA/Bd 281/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu administracji

II OSK 631/19 - Wyrok NSA z 2020-04-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów

I OSK 838/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy [...] w latach 2017-2021' 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej nr [...] w sprawie uchwalenia 'Wiel...

I OSK 837/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia 'Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy [...] w latach 2012-2016' 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej nr [...] w sprawie uchwalenia 'Wielole...
1   Następne >   3