Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 273/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy R. w rejonie miejscowości L.

II SA/Go 416/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 309/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Prezydenta Miasta

II SA/Go 723/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gozdnica w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gozdnica o statusie miejskim

II SA/Go 309/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ponownego rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Z.

II SA/Go 415/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Prezydenta Miasta

II SA/Go 693/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gozdnica w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gozdnica o statusie miejskim

II SA/Go 514/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.

II SA/Go 828/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...], obejmującego teren przyległy do ul. [...]

II SA/Go 349/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z.
1   Następne >   3