Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Wr 1343/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu

I SA/Op 217/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SA/Op 206/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zasad zbycia nieruchomości