Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 233/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 167/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 323/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 247/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 546/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego