Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 56/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska

II SA/Op 459/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie powierzenia prezydentowi miasta uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i znajdujących się na nich urządzeń stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 217/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 174/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego