Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 479/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu [...]

III SA/Po 117/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie odwołania przewodniczącego komisji

II SA/Wa 480/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie delegowania radnych do Zespołu Konsultacyjnego

II SA/Wa 1311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ż. w przedmiocie regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń nauczycieli

II SA/Wa 481/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu [...]

II SA/Po 395/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w S. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Bk 758/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Powiatu B. w przedmiocie skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w B. w sprawie zmiany stanu wód na gruncie

II SA/Gd 482/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie działania starosty w zakresie ochrony środowiska

I SA/Kr 650/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznym ośrodkom umożliwiającym realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mo...

II SA/Wa 640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
1   Następne >   +2   4