Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 633/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Głubczycach w przedmiocie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Op 287/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie likwidacji zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 598/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z radnym

II SA/Op 428/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie rozpoznania skargi na Starostę Kluczborskiego