Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 446/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Op 135/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu

II SA/Op 185/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

II SA/Op 382/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego