Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1041/06 - Wyrok NSA z 2006-10-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Białymstoku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 70/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-09

Sprawa ze skargi L. F. na rozporządzenie Wojewody D. w sprawie P. Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z ...)

III SA/Lu 49/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

II SA/Bd 349/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-25

Sprawa ze skargi W. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 484/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-02

Sprawa ze skargi T. K. na pismo Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Z.

VIII SA/Wa 790/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-01

Sprawa ze skargi R. G. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie informacji o stanowisku organu nadzoru

II SA/Bd 265/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie ustalenia odpłatności za świadczenie udzielane przez przedszkole gminne

III SAB/Kr 14/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-07-31

skarg J. S., A. D. i J. S. na bezczynność Wojewody Małopolskiego,

II SAB/Kr 45/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Rz 216/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
1   Następne >   +2   +5   7