Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 870/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku Wojewody D. o wymierzenie grzywny Gminie Miejskiej L. za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

II OSK 1523/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

I OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

II OZ 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków pos...

II OSK 839/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II GSK 399/05 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych

I OSK 952/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejska w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa

I OZ 888/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OZ 485/08 odrzucającym zażalenie K. W. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 485/08 oddalającym zażalenie K. W. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 44/06 o odrzuceniu zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Admini...

II GSK 502/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na rok 2007 r.
1   Następne >   2