Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 327/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórze '[...]'

III SA/Kr 487/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli

II SA/Kr 327/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-18

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II SA/Kr 923/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz [...], [...] oraz oddania do użytkowania obiektu Krytej Pływalni