Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Op 30/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 226/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w przedmiocie określenia stawek za zajęcie pasa drogowego

II SA/Op 262/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie regulaminu pracy starostwa

II SA/Op 410/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

II SA/Op 476/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki

II SA/Op 424/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie włączenie szkół do zespołu szkolno

II SA/Op 220/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko na skutek wniosku pełnomocnika Gminy Izbicko o sprostowanie uzasadnienia wyroku , zapadłego w sprawie o sygn. akt II SA/Op 220/17

II SA/Op 30/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 428/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Powiatowo

II SA/Op 220/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Izbicko w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko
1   Następne >   2