Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 30/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego