Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

I OSK 180/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Więcborku w przedmiocie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 254/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-30

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w S. do załatwienia indywidualnych spraw i wydawania decyzji z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym