Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Ol 1365/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rychliki w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 1/ stwierdza nieważność § 21 uchwały Nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rychliki; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części wymienionej w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Ol 1281/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Technikum

III SA/Łd 670/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-08

Sprawa ze skargi Wojewody Łódzkiego na zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki w przedmiocie organizacji roku szkolnego 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Błaszki

II SA/Ke 666/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-23

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

II SA/Ke 665/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-09-23

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

II SA/Sz 1214/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w G.

II SA/Sz 1229/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-12-02

Wniosek w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w G.

II SA/Sz 1229/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

II SA/Sz 1214/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

Sprawa ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów w przedmiocie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

II SA/Ol 865/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2