Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 260/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

III SA/Łd 49/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ł. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

IV SA/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej J. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta J.na lata 2004

II SA/Łd 247/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta S.

II SA/Go 141/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy [...]

III SA/Łd 60/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

IV SA/Wr 106/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu G.

IV SA/Gl 970/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych

II SA/Kr 327/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-18

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III SA/Kr 1006/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad dobrowolnego udziału mieszkańców Miasta w finansowaniu inwestycji realizowanych przez Miasto wspólnie z mieszkańcami w ramach inicjatyw społecznych. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   2