Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 856/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dębicy w przedmiocie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębica

II SA/Op 190/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

I GSK 602/18 - Postanowienie NSA z 2020-09-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Op 232/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy