Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 820/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

II SA/Go 85/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr [...], w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy [...] o statusie miejskim

II SA/Go 266/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

II SA/Go 335/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy L. w zakresie wyznaczenia korytarza technicznego dla przebiegu gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 673/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w sprawie przejęcia działalności i mienia Spółki [...] przez [...] sp. z o.o. w Z.

II SA/Go 222/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego [...]

II SA/Go 836/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Go 734/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

II SA/Go 141/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy [...]

II SA/Go 736/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta [...], obejmującego teren przyległy do ul. [...]. Oddalono skargę
1   Następne >   2