Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 358/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli

II SA/Op 427/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie utworzenia zespołu szkół powszechnych

II SA/Op 679/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

II SA/Op 344/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 356/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości

II SA/Op 350/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie zasad organizacji i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 308/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli

II SA/Op 330/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu

II SA/Op 43/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 511/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie zgody na zbycie udziałów spółki komunalnej
1   Następne >   2