Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 52/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 47/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia wkładów w spółce

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 161/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno

II SA/Op 162/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno

II SA/Op 163/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno

II SA/Op 303/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie, w przedmiocie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze bezprzetargowej

II SA/Op 184/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

II SA/Op 198/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wydzierżawienia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym