Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 118/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego

II SA/Op 397/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta oraz wymagań jakie powinien spełniać jego projekt

I SA/Op 317/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Op 336/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 231/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w przedmiocie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy

II SA/Op 221/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę