Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 454/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Op 261/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 522/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie statutu

II SA/Op 521/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie statutu

II SA/Op 606/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie zasad nabywania, zbywania, obciążania, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości

II SA/Op 302/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 518/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie statutu

II SA/Op 517/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie statutu

II SA/Op 520/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie statutu

II SA/Op 453/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie opłat za pobyt w placówce opiekuńczo
1   Następne >   2