Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 331/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Prudniku w przedmiocie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych

II SA/Op 314/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania lub wydzierżawiania