Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Gl 464/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-16

Sprawa ze skargi Gminy O. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/.Ka 404/03 zakończonej prawomocnym wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach

III SA/Gl 1019/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Miasta Rydułtowy nr 4

III SA/Gl 1019/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Gl 472/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie kontroli działalności spółek utworzonych przez miasto