Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Gl 882/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

II SA/Go 602/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy K.