Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 454/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie częściowego uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku Nr XX/122/2004

I OSK 152/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

OSK 1013/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie statutu gminy

II OSK 697/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Skarga o wznowienie postępowania sądowego od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie powołan...

II OSK 330/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 185/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II OSK 290/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy N. w sprawie ustalenia wysokości opłat za włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej

II OSK 49/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej B. na zarządzenie zastępcze Wojewody W.-M. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego

OSK 1680/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu przewozów