Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I OSK 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

II OSK 969/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Ż.

I OSK 1037/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OSK 516/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie zmiany siedziby szkoły

I OZ 828/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu w Ś. z dnia [...

II OZ 1237/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w...

II OSK 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy [...] Miasta Stołecznego Warszawy

II OSK 969/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów

I OSK 1099/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

I OSK 1747/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie ustalenia zasad udzielania bonifikaty od opłat oraz rozkładania na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   3