Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gd 113/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Wa 343/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek

I OSK 1322/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/81/08 Rady Powiatu w Świdwinie w sprawie rozwiązania:

I OSK 1384/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Jaworze na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NP/III/0911/84/08 w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

III SA/Wr 267/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-06

Skarga P M na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały R P w M w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego [...] w M wniosku [...] R W

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia marży stosowanej przy dystrybucji biletów jednorazowych za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego

I SA/Kr 544/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr LVI/703/08 Rady Miasta Krakowa ,

II SA/Wa 640/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie zawieszenia organów Gminy [...] i ustanowienia zarządu komisarycznego

VIII SA/Wa 285/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

IV SA/Wr 12/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr X/44/07 w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki dla dzieci w stołówce Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwinach
1   Następne >   +2   5