Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...], Nr. [...] w sprawie odmowy powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Gminnego Centrum Usług Medycznych

I SA/Kr 1136/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia o zmianach w budżecie miasta

I SA/Kr 534/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta na uchwalę Nr [...] Kolegium Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

III SA/Kr 814/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Rady Miasta Nr [...] z dnia [...] w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę