Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

I SA/Op 568/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie przyznania dotacji na remont

II SA/Op 506/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SA/Op 517/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 214/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-29

Sprawa ze skargi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu odrzucić skargę.

II SA/Op 13/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na skutek wniosku strony skarżącej o uzupełnienie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 13/18

II SA/Op 85/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat i kosztów za usunięcie i przechowanie pojazdów

I SA/Op 108/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego

II SA/Op 185/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-06-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 528/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-12-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2