Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

I SA/Op 259/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na modernizację ogrzewania na ogrzewania proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

I SA/Op 568/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie przyznania dotacji na remont

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

II SA/Op 319/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 348/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cisek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu gminy

II SA/Op 462/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie

II SA/Op 228/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-25

Sprawa ze skargi Gminy Grodków na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 429/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi Gminy Kietrz na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia[...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 513/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi Gminy Grodków na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 422/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego