Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Wr 110/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K, z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie Statutu Gminy Miasta Kłodzka

II GSK 427/07 - Wyrok NSA z 2008-03-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. w przedmiocie częściowego stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta

II SA/Sz 493/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie o dopuszczenie w charakterze uczestnika do udziału w postępowaniu ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu z dnia [...] r. w sprawie rozwiązania:

II SA/Sz 493/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu z dnia [...] r. w sprawie rozwiązania: