Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 455/08 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Krakowie w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody [...] o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w D. z dnia [...] Nr [...] w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodnicz...