Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 1096/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Skarga B. S. na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie odbudowy mostu rolniczego.

II SA/Sz 1131/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-01-25

Sprawa ze skargi Spółdzielni na rozporządzenie Nr [...] Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustanowienia obwodów rybackich