Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

I OSK 67/08 - Wyrok NSA z 2008-08-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposób ich pobierania

I OSK 740/08 - Wyrok NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Szczecina w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Szczecinie oraz sposobu ich pobierania

I OZ 137/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w S. oraz sposobu ich pob...