Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

IV SA/Wa 2569/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi A. C., J. J. oraz M. P. na rozporządzenie Wojewody (...) w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania