Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w B. w sprawie przejęcia na własność Państwa gruntów M. P., położonych w R.

I OW 93/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Wniosek Starosty M. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą M. a Marszałkiem Województwa D. o wskazanie organu właściwego do wydania decyzji orzekającej o pozbawieniu prawa do zasiłku J. K.

II OW 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zbadania prawidłowości przeprowadzonej rekultywacji działki

I OW 135/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia Polskich Kolei Państwowych S.A.

II OW 81/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia pisma T. G. dotyczącego zmiany sposobu zagospodarowania terenu

I OW 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. (poprzednio G.), G. G. i S. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie , znak: [...] orzekającej, że gospodarstwo rolne, poło...

II OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego po wycieku oleju

I OW 105/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy C. w sprawie przejęcia na własność Państwa za świadczenia emerytalne, gospodarstwa rolnego położonego we wsi R., stanowiącego byłą własność J. S....
1   Następne >   +2   +5   +10   28